ቋንቋEdit

  • ኦሮምኛ

አባባል\አጠራር\አነጋገርEdit

የንግግር ክፍልEdit

ምስሌ፦የወል ስምEdit

  • ገለፃ/ትርጉም
  1. አንተ ለወንድ
  2. አንቺ ለሴት

ተጠቃሽ መረጃዎችEdit

    1. ተጨማሪ መረጃ