ቋንቋEdit

  • ኦሮምኛ

አባባል\አጠራር\አነጋገርEdit

ኢሳ

የንግግር ክፍልEdit

የወል ስምEdit

  • ገለፃ/ትርጉም
  1. እሱ
  2. እርሱ

ተጠቃሽ መረጃዎችEdit

    1. ተጨማሪ መረጃ